Организация учебного года в Польше (Высшее Образование)

18.01.2019

Учебный год длится 10 месяцев и делится на 2 семестра:

1) Организация семестра (зимнего)


 • Начинается 01.10 и продолжается до 15.02 или 01.03;
 • Зимние каникулы с 22.12 до 04.01 или 10.01;
 • Сессия от 01.02 до 15.02 или 20.02;
 • Сроки пересдачи (sesja poprawkowa): с 15.02 до 01.03;
  Студенты, которые сдадут все экзамены и зачеты во время сессии (без пересдачи) могут получить дополнительные 10-15 дней междусеместральних каникул.

2) Организация II семестра (летнего)


 • Начинается 20.02 или 01.03 и продолжается до середины июня, конца июля;
 • Сессия от 15.06 до 01.07 или 10.07;
 • Летние каникулы: от 01.07 до 30.09;
 • Срок пересдач может быть включен в летнюю экзаменационную сессию, или перенесен на сентябрь месяц;

3). Дополнительная информация


Зайняття, які проводяться під час навчального року:

 • Лекції (wykłady)
 • Практичні (ćwiczenia)
 • Лабораторні (laboratorium)
 • Факультативні (fakultety)

Форми екзаменів:

 • Іспити (Egzamin). Форма оцінювання за 5 бальною шкалою (оцінки від 2 до 5)
 • Залік (Zaliczenie). Форма оцінювання —  проставленням відмітки в заліковій книзі: «zal» — предмет вважається заліченим;  «nzal» — предмет вважається не заліченим.

Зверніть увагу! Для того, щоб бути допущеними до складання іспиту в сесії, вам майже завжди доведеться спочатку залічити практичні та лекційні зайняття. Для того, щоб перейти на наступний навчальний рік, повинні бути здані всі або майже всі предмети, що викладаються у двох семестрах.

Форми перездач:

 • Перездача (egzamin poprawkowy) — Якщо студент не зміг здати екзамен/залік під час сесії він має шанс безкоштовно його перездати. Кількість перездач по предмету залежить від університету. Увага, всі наступні, крім першої перездачі можуть бути платними.
 • Варунок (warunek) — якщо студент не зміг залічити предмет під час наданих йому перездач, то він може скласти заяву до деканату про можливість проведення повторної перездачі в наступному семестрі. Точніше, варунок передбачає собою перехід на наступний семестр з доздачею предмета з попереднього семестру. В більшості випадках відбувається разом з процедурою повторення предмету. Є платиним.
 • Повторення предмету — Студент, який під час семестральної/річної сесії не здав предмет (згідно основної та сесії перездач) може бути допущений до навчання в наступному році/семестрі з вимогою повторення предмету. Повторення предмету передбачає відвідування зайнять в наступному семестрі з додатковим відвідуванням занять по не зданому предмету. Кількість предметів, які можна повторювати без процедури відрахування або повторення семестру/року визначається деканом або ректором університету.
 • Повторення семестру/року — відбувається тоді коли кількість не зданих предметів за семестральну/річну сесію не дозволяє студенту продовжити навчання на навступному семестрі/році.