Вища освіта в Польщі (переваги, система освіти)

01.01.2019

Польща являється учасником болонського процесу з 1999, після впровадження відповідних норм і стандартів в освіті, науці та технічному обладнанні (навчальних закладів та науково-дослідних центрів). Якість освіти, також, підтверджена відповідністю до  Міжнародних норм класифікації освіти (ISCED). 

ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ


Визнання дипломів. Дипломи польських навчальних закладів визнаються у всіх країнах Європи і в більшості країн світу, без додаткового підтвердження.

Програми студентського обміну. Майже всі навчальні заклади приєднані до міжнародних програм обміну (Erasmus та інші), що дає можливість студентам проходити навчання в інших закордонних університетах, терміном –  семестр/рік, отримуючи стипендію (від 300 до 600 Eur).

Програми дуального навчання, стажування та практики, work & travel. Під час навчання,  студенти можуть проходити оплачувані практики та стажування за рахунок Європейських програм –  підвищення якості освіти.

Програми подвійного диплому. Багато навчальних закладів надають можливість студентам навчатися в 2 університетах паралельно і отримати, по закінченню, два дипломи (диплом польского університету та диплом іншого закордонного університету).

Вартість навчання. Порівнянно з іншими Європейськими країнами, вартість навчання в польських університетах є дуже привабливою (навчання на польськомовних програмах від 900 EUR/рік; на англомовних програмах від 1500 EUR/рік). Також, багато університетів пропонують безкоштовні програми на грантових та стипендіальних основах. Дізнайтись більше.

Легкість вступного процесу. Багато навчальних закладів практикують зарахування абітурієнтів на навчання без проведення вступних екзаменів. Головним критерієм є знання (підтвердження) мови навчання на відповідному рівні. Дізнайтесь більше.

Віза. Польща відкрита для абітурієнтів з України, тому отримання студентської візи є менш складнішим процесом ніж до інших європейських країн. Головне мати правельно зібрані всіх необхідні документи. Дізнайтись більше.

Участь в міжнародних семінарах, конференціях, дослідженнях. 

Туризм без обмежень. З 2007 року Польша є членом Шенгенської зони, що означає відсутність кордонів між європейськими країнами (які входять до Шенгенської зони). Тому студенти, маючи візу або карту побиту можуть вільно подорожувати та перебувати в країнах Шенгенської зони протягом  90 каленарних днів.

Працевлаштування під час навчання. Студенти, які поступили на стаціонарну форму мають право працювати неповний робочий день під час навчального процесу, та повний робочий день під час літніх канікул. За рахунок цього багато студентів самостійно оплачують собі проживання та вартість навчання.

Можливості працевлаштування по закінченню навчання. Студентам, які закінчили навчання в польських університетах дається пільговий рік на пошук роботи, без повернення в країну громадянства. Крім того, випускникам доступний широкий ринок вакансій польських та європейських працедавців.

ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Система вищої освіти в Польщі представлена держаними та приватними навчальними закладами, які в свою чергу поділяються за титулами:

 • Університет (Uniwersytet). Навчальні заклади, які мають право призначати ступінь доктора не менше чим в 10 різних дисциплінах.
 • Головна школа (Szkoła Główna). Навчальні заклади, які мають право призначати ступінь доктора не менше чим в 7 економічних дисциплінах.
 • Політехніка (Politechnika). Навчальні заклади, які мають право призначати ступінь доктора не менше чим в 6 технічних дисциплінах.
 • Академія (Akademia) – Навчальні заклади, які мають право призначати ступінь доктора не менше чим в 3 різних дисциплінах.
 • Вища школа (Wyższa Szkoła). Навчальні заклади, які мають право призначати ступінь доктора не більше чим в 3 дисциплінах.

ФОРМИ НАВЧАННЯ


 • Стаціонарне навчання. Заняття відбуваються з понеділка по п’ятницю (від 08:00 до 18:00).  Кількість навчальних днів залежить від освітньої програми вибраної спеціальності (може складати від 3 до 5 навчальних днів). Найкраще підходить для абітурієнтів які бажать поступити на бакалаврат або магістратуру (ще не мають постійного працевлаштування)
 • Заочне навчання. Відбувається згідно розкладу з’їздів, виданим університетом. Зазвичай навчання під час з’їздів проходить кожну другу п’ятницю, суботу та неділю (тобто, через тиждень). Найкраще підходить для студентів, які мають постійне місце роботи.
 • Індивідуальний графік. Унікальна форма освіти для студентів, які під час стаціонарного навчання отримали роботу на постійній основі і не можуть стабільно відвідувати заннятя, згідно навчального плану.  Під час даної форми навчання студент самостійно та за згодою викладачів, формує власний навчальний процес і здачу екзаменаційної сесії. Отримання індивідуального відбувається за рішенням деканату, на основі поданої студентом заяви.

ОСВІТНІ РІВНІ (НАУКОВІ)


 • Бакалаврат (Licencjat). Тривалість навчання складає 3 роки (6 семестрів). Дана форма реалізується, в більшості випадків, на гуманітарних менеджерських, суспільно-соціальних та економічних напрямках навчання.
 • Інженерія (Inżynier). Тривалість навчання складає 3,5 -4  роки (7-8 семестрів). Реалізується виключно на технічних напрямках та спеціальностях.
 • Неподільна магістратура (Jednolite studia magisterskie). Тривалість навчання складає 5,5-5 років (10-11 семестрів), без поділу на баклаврат та магістратуру. Дана форма притаманна для спеціальностей: право, фізіотерапія, психологія, лікарська справа, стоматолоігчна справа.
 • Магістратура (Magister). Тривалість навчання складає 1,5 -2  роки (3-4 семестра)