Організація навчального року в Польщі (Вища Освіта)

18.01.2019

Навчальний рік триває 10 місяців і ділиться на 2 семестри:

1) Організація І семестру (зимового)


 • Починається 01.10 і триває до 15.02 або 01.03;
 • Зимові канікули з 22.12 до 04.01 або 10.01;
 • Сесія від 01.02 до 15.02 або 20.02;
 • Терміни перездач (sesja poprawkowa): з 15.02 до 01.03;

Студенти, які здадуть всі екзамени та заліки під час сесії (без перездач) можуть отримати додаткові 10-15 днів міжсеместральних канікул.

2) Організація ІІ семестру (літнього)


 • Починається 20.02 або 01.03 і триває до середини червня, кінця липня;
 • Сесія від 15.06 до 01.07 або 10.07;
 • Літні канікули: від 01.07 до 30.09;
 • Термін перездач може  бути включений в літню екзаменаційну сесію, або перенесений на вересень місяць;

3. Додаткова інформація


Зайняття, які проводяться під час навчального року:

 • Лекції (wykłady)
 • Практичні (ćwiczenia)
 • Лабораторні (laboratorium)
 • Факультативні (fakultety)

Форми екзаменів:

 • Іспити (Egzamin). Форма оцінювання за 5 бальною шкалою (оцінки від 2 до 5)
 • Залік (Zaliczenie). Форма оцінювання –  проставленням відмітки в заліковій книзі: “zal” – предмет вважається заліченим;  “nzal” – предмет вважається не заліченим.

Зверніть увагу! Для того, щоб бути допущеними до складання іспиту в сесії, вам майже завжди доведеться спочатку залічити практичні та лекційні зайняття. Для того, щоб перейти на наступний навчальний рік, повинні бути здані всі або майже всі предмети, що викладаються у двох семестрах.

Форми перездач:

 • Перездача (egzamin poprawkowy) – Якщо студент не зміг здати екзамен/залік під час сесії він має шанс безкоштовно його перездати. Кількість перездач по предмету залежить від університету. Увага, всі наступні, крім першої перездачі можуть бути платними.
 • Варунок (warunek) – якщо студент не зміг залічити предмет під час наданих йому перездач, то він може скласти заяву до деканату про можливість проведення повторної перездачі в наступному семестрі. Точніше, варунок передбачає собою перехід на наступний семестр з доздачею предмета з попереднього семестру. В більшості випадках відбувається разом з процедурою повторення предмету. Є платиним.
 • Повторення предмету – Студент, який під час семестральної/річної сесії не здав предмет (згідно основної та сесії перездач) може бути допущений до навчання в наступному році/семестрі з вимогою повторення предмету. Повторення предмету передбачає відвідування зайнять в наступному семестрі з додатковим відвідуванням занять по не зданому предмету. Кількість предметів, які можна повторювати без процедури відрахування або повторення семестру/року визначається деканом або ректором університету.
 • Повторення семестру/року – відбувається тоді коли кількість не зданих предметів за семестральну/річну сесію не дозволяє студенту продовжити навчання на навступному семестрі/році.