Який університет вибрати: державний чи приватний?

18.01.2019

Дане питання турбує майже всіх абітурієнтів та їх батьків, виникаючи із-за неприємного досвіду чи інформованості про низький рівень освіти в приватних навчальних закладах країн СНД та труднощі при працевлаштуванні по їх закінченню. Для більш детального розуміння даного питання порівняємо переваги державних та приватних навчальних закладів Польщі.

1) Переваги державних університетів Польщі


 • Державні навчальні заклади притягують абітурієнтів своїм гучним іменем, яке сформувалося під впливом вікових традицій. Але варто усвідомлювати, що направленість державних навчальних закладів більш заточена під польських студентів і система управління являється більш консервативною чим в приватних.

 • Тривале існування на ринку освіти надало можливість університетам сформувати широку базу міжнародних контактів та чималу мережу програм обміну.

 • В більшості випадках, державні університети виступають в ролі науково – дослідних центрів, що дає великі перспективи для абітурієнтів, які бажають пов’язати своє життя з науковою діяльністю.

 • Також, до переваг необхідно  віднести розвинену інфраструктуру та наявність гуртожитків. Студенти навчального закладу в першу чергу претендують на поселення під час навчального процесу.

 •  На базі державних начальних закладів найчастіше проходять міжнародні та національні конференції, семінари, симпозіуми.

 • Безкоштовне навчання для власників карти поляка, та стипендіальні програми. Але нажаль, отримання стипендій для іноземних студентів, які не мають карти поляка являється складною процедурою, інколи така можливість є просто відсутньою

2) Переваги приватних університетів Польщі


 • Динаміка розвитку. Приватні навчальні заклади можна віднести до більш молодих (вік найстаріших приватних університетів ще не досягає 30 років). Не зважаючи на це багато приватних університетів спромоглися зарекомендувати себе в світовій спільноті та створити власні освітні традиції. Цьому підтвердження є входження до міжнародних освітніх рейтингів та налагоджена міжнародна співпраця.

 • Стипендіальні програми, знижки, програми заохочення. Майже кожен рейтинговий приватний навчальний заклад має стипендіально – заохочувальні програми для студентів, які мають високі показники в навчанні або приймають активну участь в житті університету. За рахунок стипендіальних програм, студенти отримують можливість здешевити вартість навчання від 20% до 100%.

 • Еластичність програм навчання. Приватні НЗ не настільки закріплені, як державні, бюрократичною системою, тому можуть легше змінювати свої навчальні програми та освітній процес адаптуючи їх під ринок праці.

 • Студентоорієнтованість. Надають своїм студентам більш гнучкі умови в формуванні навчального процесу (доздачі та перенесення екзаменів, отримання індивідуального графіку навчання, перенесення предметів без відрахування).

 • Легший вступний процес. Так як більшість приватних університетів приймають студентів на навчання без екзаменів та співбесід, опираючись на середній бал атестату. 

 • Вартість навчання в приватних навчальних закладах в більшості випадків на 30-50% нижча від вартості в державних

Виходячи з іфнормації поданої вище, приватні навчальні заклади зайняли та продовжують займати своє місце в академічному житті Польщі, з кожним роком піднімаючись в світових і загальнодержавних рейтингах. Але не всі приватні навчальні заклади є добросовісними, тому рекомендуємо вам відповідально віднестись до вибору майбутьнього університету і впершу чергу звертати увагу на рейтинги та академічні можливості для студентів.